DM19sept18 25 Groot

PATANIA I & II - Pioneerswerk richting duurzame diepzee mijnbouw

DEME-GSR beoogt een grootschalige maar duurzame mijnbouw naar schaarse metalen, nodig om de energietransitie waar te maken.

Op de zeebodem van de Pacific liggen polymetalische knollen die rijk zijn aan deze schaarse grondstoffen.
Maar de uitdaging is groot want deze knollen moeten 'geoogst' worden op liefst 4500 meter onder de zeespiegel!

In 2017 werd De Meyer gecontacteerd om samen met DEME-GSR een eerste diepzeerobot te bouwen. PATANIA I werd de naam voor deze echte 'pioneer'.

Doorgedreven engineering, co-creatie met de klant en creatief aan de slag gaan met onze mechanische expertise zorgden voor een succesvolresultaat.

In 2018 volgde een tweede, en nog uitdagendere stap ... PATANIA II werd een groter prototype, waarop ook de technologie voorzien werd om de knollen van de zeebodem te rapen.

Ook hier vond DEME-GSR opnieuw de weg naar De Meyer. 

Ondertussen heeft PATANIA II ook effectief de duik in de diepzee gemaakt én bewezen dat de innovatieve technologie werkt!

De inzet van iedereen binnen De Meyer om het project niet alleen tijdig, maar ook binnen scope en budget op te leveren, is ongeëvenaard.
—  Kris De Buyne, projectleider Patania, DEME
DM19sept18 22