De Meyer - Project - Aquafin

Technisch vakmanschap bij renovatie slibdroger Aquafin

Aquafin zuivert rioolwater tot het weer de natuur in kan

Meer dan 1200 medewerkers werken bij Aquafin aan propere waterlopen en een leefomgeving in harmonie met water. Ze zuiveren huishoudelijk afvalwater en maken plaats voor regenwater op openbaar domein. Regenwater infiltreren en bufferen, is het beste antwoord op zowel wateroverlast als droogte.

Aquafin heeft een diepgaand inzicht in de werking van de afvalwater- en hemelwatersystemen in de Vlaamse zuiveringsgebieden. Daardoor weten ze waar de risico’s op wateroverlast en ecologische schade door wateroverlast zitten en stellen ze de gepaste maatregelen voor om ze weg te werken. Door een veranderend klimaat krijgen we in Vlaanderen bovendien almaar vaker te maken met veel neerslag op korte tijd en langdurige droogte. Aquafin heeft de kennis en tools in huis om scenario’s uit te werken die duurzame oplossingen bieden die verder gaan dan enkel adaptatie. Ze werken totaalconcepten uit waarin een efficiënt gebruik van elke druppel water centraal staat. Bovendien hebben ze in hun ontwerpen aandacht voor de natuur- en belevingswaarde.

DM1606 edit2
DM100522 edit

Ontwerp en re-engineering van nieuwe installatie

Op de Aquafin-site in Deurne werd een imposante slibdroger-installatie volledig gereviseerd.

Het hart van deze installatie bestaat uit 13 dubbelwandige schotels waarin thermische olie van 270 °C loopt. Het slib wordt door middel van een centrale as met schraperarmen van boven naar beneden over de verwarmde schotels geleid. Het eindproduct van dit recyclageproces is een pelletkorrel.

Als je weet dat elk van deze schotels een diameter heeft van 5 meter en 6 ton weegt en dat de klant hierbij een tolerantie oplegde van + en – 2 mm vlakheid, dan mag het duidelijk zijn dat dit een (las)technisch hoogstandje is.

DM160522 edit
DM1606 edit

Deze verwarmingsschotels werden bij de Meyer volledig opnieuw ge-engineerd en gefabriceerd. Een warmteoverdrachtsstudie werd uitgevoerd i.s.m. UGent.
Naast deze schotels werden in één beweging de transportschroeven, aandrijving, thermische oliekleppen en alle andere cruciale technieken gereviseerd.

Tijdens twee zeer intensieve maanden on-site, stond onze serviceafdeling in voor de vakkundige demontage én montage. Een welgemeende proficiat aan iedereen die aan dit fantastische project heeft meegewerkt!