DM SVEX INDAVER 06 2023 63

'Openhartoperatie' bij Svex Indaver

De Meyer ontwerpt, bouwt en installeert nieuwe 'distributors' in het hart van een afvalverwerkingsinstallatie


De afvalverwerkingsinstallatie van Svex Indaver in Kallo is een immense en complexe installatie.

Voor de optimale aanvoer van afval naar de verschillende wervelbedovens zitten complexe distributors in het hart van de installatie.

Deze distributors zijn echter onderhevig aan grote krachten en slijtage. Na een tijdje merkten ze bij Svex Indaver dan ook dat ze niet meer zo goed hun werk deden.

Daarom klopten ze vier jaar geleden bij De Meyer aan, met de vraag om een van de drie volledig opnieuw te engineeren, bouwen en installeren. Met als speciaal aandachtspunt een optimalisatie, zodat slijtage en optredende krachten geminimaliseerd zouden worden.

Met succes! Want na intensief gebruik blijkt de De Meyer oplossing voor een veel beter rendement te zorgen. Misschien nog meer details van hoe veel beter?

Daarom kregen we dit jaar de opdracht om ook de twee resterende distributors op dezelfde manier te vervangen…

De installatie is een huzarenstukje… in het hart van de fabriek ontmantelden we het bestaande stuk en vervingen we het door een nieuwe unit. Een echte openhartoperatie!

Chapeau voor onze mensen die samen met onze collega’s van Aertssen deze klus tot een goed einde brachten.

En zo doen onze Masters in Mechanics hun naam weer alle eer aan!

DM SVEX INDAVER 06 2023 68